NAF Reiseplanlegger

Vrengen bru

Sted
Per Roger Lauritzen

Vrengen bru, fra 1981, over Vrengensundet, er 464 m.

Seilingshøyde 28 m. Navnet kommer av «vrang». Det er byste ved broa av ordfører H.L. Bache som bidro sterkt til den første brua her ble bygget i 1932. Den ble revet i 1983.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.1672254, 10.3856295000001