NAF Reiseplanlegger

Voss

Sted
Per Roger Lauritzen

Voss er aktivt sentrum i en av Vestlandets største reiselivskommuner.

Voss (Vossevangen) i østenden av Vangsvatnet er navet i en kommune preget av fjell og daler, med et hovedvassdrag som kommer østfra ned Raundalen og renner ut i Bolstadfjorden. Bergensbanen følger dette. Mot sør ligger overgangen mot Granvin og Hardanger, mot nord mot Vinje og Sogn. Voss er regionsenter, trafikknutepunkt og også et viktig skolesenter i indre Hordaland. Kommunen har gode tilbud innen tradisjonelt friluftsliv, elvesport og ekstremsport, og turisme er blant de viktigste næringsgfrene – sammen med landbruk, service og handel. I kommunen er det funnet spor etter mennesker gjennom stein-, bronse- og jernalder. Trolig har det vært bosetning her for 7000 år siden, og der sentrum ligger i dag har det bodd folk siden 1000 år f. Kr. De fleste nåværende gårdene hadde bosetning alt i vikingetiden, og Voss har mange svært gamle gårdsnavn. Ved Voss postkontor står Olavskrossen, et steinkors satt opp av Olav den hellige i 1023, da han kristnet vossingene.

Voss fikk tidlig forbindelse med omverdenen. Forsvaret la ekserserplasser her, veier og jernbane åpnet for reiselivet, og videregående skoler gjorde bygda til et skolested. Mot slutten av 1800-tallet ble de første små industritiltakene grunnlagt. Voss sentrum ble bombet i grus i april 1940, men senere gjenreist som en moderne småby.

Kultur og idrett står spesielt sterkt på Voss, og det gode miljøet har fostret kjentfolk innen folkemusikk og vintersport. Sigbjørn Bernhoft Osa, Leif Rygg, Jon Istad, Eirik Kvalfoss, Gisle Fenne, Egil Gjelland, Odd Lirhus, Anne E. Elvebakk, Jan Einar Thorsen, Astrid Lødemel, Kristen Skjeldal, Lars Bystøl og Kari Traa er alle fra Voss.

I sentrum står flere monumenter: Monument over de tre Bergsli-kunstnerne utført av Magnus Dagestad. Mosafinn-monumentet ved jernbanestasjonen av Nils Bergslien. Bronserelieffet «Ridande vossebryllaup», til minne om spillemannen Ola Mosafinn (1828–1912). Minnebauta ved idrettshallen over falne i 2. verdenskrig, av Arne K. Wisnes. Monument over Per Sivle (1857–1904), dikter og talsmann for den nasjonale selvstendighetsviljen, av Ottar Espeland. «Merkesmannen» på torget, bronserelieff av Lars Fletre, 1950-tallet.

20. desember 2013 ble E16 lagt utenom Voss sentrum, gjennom den 2469 m lange Vangstunnelen. Fra gamle E16 tar FV311 av langs sørsiden av Vangsvatnet til Bulken, en alternativ rute som blant annet passerer P-plass for Bordalsgjelet.

Kontaktinformasjon

Adresse 5700 Voss
Geokoordinat (WGS 84) 60.6287303, 6.42352949999997