NAF Reiseplanlegger

Vormsund

Sted
Per Roger Lauritzen

Trafikknutepunktet Vormsund har kulderekorden i Akershus, minus 37,5 grader.

Navnet Vormsund kommer av gmln. «Varma» av varm, fordi elven ofte var isfri her. Likevel ble kulderekorden satt 9. februar 1966. I Vormsund tar FV177 av fra E16 mot Årnes og Eidsvoll, mens FV480 går mot Eidsvoll på vestsiden av Vorma.

Ved FV177 ca. 3 km nord for Vormsund ligger Esval Miljøpark. Denne drives av Oslo kommune og ble åpnet 20.12 2012, som et av verdens mest avanserte anlegg for biologisk behandling av kildesortert matavfall. Anlegget produserer miljøvennlig biogass som drivstoff til Oslos busser, og næringsrik biogjødsel til landbruket.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.1533336, 11.4157507