NAF Reiseplanlegger

Vonaområdet-Gjengedalsområdet-Longevasshytta

Sted
Alf Erik Røyrvik

Vonaområdet – Gjengedalsområdet – Longevasshytta er Naustdal kommune sitt mest attraktive friluftsområde

Vonaområdet - Gjengedalsområdet - Longevasshytta  er del av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Et vakkert fjellområde med frodige daler, støler og kulturlandskap, breer, steile fjell, fiskevatn, fossar og elver. Området er mye brukt til friluftsliv, vinter som sommer. Her går flere merkede stier mellom de ulike dalførene som går fra lavlandet og strekker seg innover verneområdet. Midt inne i verneområdet i vakre omgivelser, ligger Longevasshytta som er en selvbetjent DNT-hytte. Området er rikt på vilt og fisk og har i alle tider vært brukt til jakt og fiske, både til matauk og til rekreasjon. Området har til og med sin egen villreinstamme, som teller ca 80 vinterdyr. Vonaområdet – Gjengedalsområde - Longevasshytta friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.5913926, 6.3117641