NAF Reiseplanlegger

Vinjevegen

Sted
Per Roger Lauritzen

Vinjevegen og Friisvegen danner den høyeste fjellovergangen mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen.

Den 69 km lange veien over fjellet mellom Koppang i Østerdalen og Ringebu i Gudbrandsdalen dannes av Friisvegen (FV385) i Ringebu kommune og Vinjevegen, (FV634) i Stor-Elvdal kommune. Veiens høyeste punkt er 1158 moh. Det er to forfattere som har fått navnene knyttet til veien er J. A. Friis og Aa. O Vinje. Vinjes er en nokså smal bomvei og grusdekket. Friisvegen er en god fylkesvei, asfaltert, men vinterstengt. Langs Vinjevegen byr særlig området ved Vinjestøtten flott utsikt bl.a. mot Sølnkletten, Rendalssølen og Rondane. I «Ferdaminne» skriver A.O. Vinje om opprinnelsen til sin kjente sang her, under turen sin til kroningen i Trondheim: «Eg sette meg på ein Stein og skaut Pusten, turkande Sveiten av Panna mi: No seer eg atter slike Fjell og Dalar, som deim eg i min fyrste Ungdom saag.»  Friisvegen passerer Friisbua, Hirkjølen med Det Norske Skogforsøksvesens felt for fjellskog og Skjerdingen Høyfjellshotell. Det siste ligger i ei setergrend med gamle fangstanlegg.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.4656432, 11.0244645