NAF Reiseplanlegger

Vinje kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Vinje kyrkje står på et kirkested fra før 1200 og har gulvplanker fra den gamle stavkirken.

Både Vinje kyrkje og prestegården er fredet. Den rødmalte korskirken i tre fra 1796 har prekestolalter bygd av håndverksmesteren Jarand Rønjom fra Åmotsdal og et alterbilde fra 1932, malt av Henrik Sørensen. Han dekorerte kirken sammen med bygdekunstneren Sveinung Fetveit og Olav Kringlegarden, og Dagfin Werenskiold har skåret ut symbolene på kirkebenkene. Under gulvet er det blitt funnet en svartebok, Skandinavias eldste, med besvergelser, datert slutten av 1500-tallet, som nå oppbevares ved Oslo Katedralskole. Halldis Moren Vesaas og Tarjei Vesaas er begge gravlagt her, og nedenfor kirken står gammel kvern med året 1789 innskåret.

Noen hundre meter vest for Vinje kyrkje ligger Plassen (Vinjestoga), som Aasmund Olavsson Vinjes far bygde i 1824, og hvor dikteren vokste opp. Her står et monument over Vinje, laget av Knut Skinnarland, og i nærheten ligger flere gravhauger fra eldre jernalder. Tilsvarende hauger finnes også ved Neset på vestsiden av Vinjevatn.

Kontaktinformasjon

Adresse 3890 Vinje
Geokoordinat (WGS 84) 59.619332, 7.84318659999997