NAF Reiseplanlegger

Vingersjøen

Sted
Per Roger Lauritzen

Vingersjøen har utløp to veier, avhengig av flomnivået i Glomma.

Den drøyt 2 km² store innsjøen like øst for Kongsvinger har vanligvis utløp mot Glomma, via Vingersnoret. Men ved flom i Glomma flyter vannet andre veien. Når vannstanden i sjøen når et visst nivå, overstiger det vannskillet sør for sjøen, og dermed renner vannet ned i Vrangselva og til Sverige i stedet. I nordenden av Vingersjøen er det dannet et deltaområde av sedimenter fra Glomma. I dette området er det registrert 199 arter karplanter, hvorav åtte er rødlistede.Området ved Vingersjøen er spesielt grøderikt, og på østsiden der E16 går, ligger storgårdene tett: Både Nesteby og Gjøs-gården har hovedbygning fra 1860-årene. Hovedbygningen på Skansgården er antakelig fra tidlig på 1800-tallet, siden restaurert av Arnstein Arneberg. Gården er nevnt første gang i 1570-årene. Gården Skinnarbøl har 1000 mål innmark og 20 000 mål skog. Hovedbygningen fra 1849 med empirefasade er kalt Grenseslottet. Gården er nevnt i det 14. århundre og har tilhørt slektene Natt och Dag, Rynning og Oxenstierna. Skinnarbøl var sommerresidens for dronning Sophie, Oscar IIs gemalinne, i perioden 1892–1904. Hennes sønn, prins Eugen, malerprinsen, tilbrakte også flere somre her og malte mange bilder med motiver fra Kongsvinger.

Kontaktinformasjon

Adresse 2211 Kongsvinger
Geokoordinat (WGS 84) 60.1940145, 12.0342676