NAF Reiseplanlegger

Vincent Buddes plass

Sted

Plassen i sentrum har fått sitt navn etter generalen som ledet krigen mellom Karl 12s soldater og norske soldater og klarte å tvinge svenskene tilbake.

Vincents Buddes plass fikk sitt navn i 1907. På plassen stod det 23. april 1716 et slag  mellom Karl 12.s soldater og norske soldater, ledet av general Vincents Budde (1660-1729),hvor svenskene ble tvunget til retrett.  Nordmennene hadde 30 døde og 89 sårede, svenskene hadde 100 døde, og 520 ble tatt til fange. Svenskenes øverstkommanderende, oberst Melker Falkenberg døde av skadene han fikk i slaget. Seieren bidro til at Karl 12.s angrep på Christiania ble avbrudt.  Vincents Budde (1660-1729) ble født i Halden. Som kommanderende general nordenfjelds forsvarte han i 1718 Trondheim mot angrep fra den svenske general Armfeldt. Vincents Buddes plass har også hatt navnet Prinds Christians Torv.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.4367816204006, 10.6673329672119