NAF Reiseplanlegger

Viker kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Viker kirke har egen bjørnefell ved prekestolen.

Den tjærebredde langkirken fra 1702 har også et krusifiks fra middelalderen og en gammel kirkebøsse i våpenhuset, men bjørnefellens historie er spesiell. I følge sagnet skal bjørnen ha vært skutt inne i Hedalen kirke.

Viker kirke ligger ved FV172 på vestsiden av Sperillen, med avkjøring fra E16 på Ringmoen, der Kjemperingen trolig er et gravsted fa folkevandringstiden.

Kontaktinformasjon

Adresse 3516 Hønefoss
Geokoordinat (WGS 84) 60.4494158, 10.0399672