NAF Reiseplanlegger

Vik

Sted
Per Roger Lauritzen

Vik er senter i kommunen som kom på kartet for alvor med massakren på Utøya 22. juli 2011.

Utøya ligger litt ute i Tyrifjorden, Norges femte største innsjø som utgjør en betydelig del av arealet i Hole kommune.

Landskapsmessig er kommunen på et vis delt i to: Frodige og flate jordbruksarealer ved Tyrifjorden og Steinsfjorden, som tidlig sørget for bosetting her – og store skogs- og fritidsområder i Krokskogen, som er en del av Oslomarka. Karakteristisk og spesielt er bratthenget som avslutter Krokskogen mot Tyrifjorden. Dette viser snitt gjennom lavabergarter og sedimenter fra permtiden, og det er den del av Oslofeltet med den sjeldne rombeporfyren. Over en plan flate som består av silurbergarter, ligger permiske sedimenter som ble dekket av lavabergarter. I veiskjæringen langs Tyrifjorden ligger kalksteinen i tydelige benker, og mellom disse ses tynne lag av forsteinet, vulkansk aske. Nær Sundvollen avløses kalksteinen av rene sandsteinslag. Området har også spesielt mange funn av fossiler.

Hole kommune er den kommunen i Buskerud som hadde størst prosentvis befolkningsvekst 2002–2012: 25,2 %. Kommunen har lite industri, men til gjengjeld omfattende dagpendling – med kort vei til både Hønefoss, Lier/Drammen og Bærum/Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse 3530 Røyse
Geokoordinat (WGS 84) 60.0797696, 10.2848093