NAF Reiseplanlegger

Vigsteinen

Sted

Den drøyt to meter høye Vigsteinen har flere spesielle sagn knyttet til seg.

Bautasteinen står på dyrket mark ved gården Vigstein like nordvest for den vestlige rullebanen på Gardermoen. Like ved ligger et gravfelt fra jernalderen med 21 hauger, og mye tyder på at bautaen er fra samme periode. Men: Et sagn knytter steinen til en trell som ble jaget fra gården, og som lyste forbannelse over både bonden og gården. Ute på jordet ble trellen til stein i løpet av natten, og da steinen ble brukt i en grunnmur på 1800-tallet, brant huset ned. En annen versjon av det ulykksalige forteller om kyr som døde på bås. En annen og hyggeligere tradisjon er at Vigsteinen var fruktbarhetsbringende. Langt opp mot vår egen tid kunne barnløse kvinner komme langveis fra for å klappe på Vigsteinen og bli fruktbare. Ved Vigstein finnes også flere skålgroper. Til sammen er det dokumentert ni lokaliteter med til sammen 50 gravhauger her, men mange er fjernet på grunn av dyrking. Den store mengden med gravhauger fortsetter inn i Ullensaker kommune, og vitner om et område med stor viktighet i jernalderen.

Kontaktinformasjon

Adresse 2030 Nannestad
Geokoordinat (WGS 84) 60.212549, 11.070165