NAF Reiseplanlegger

Vigatunet

Sted

Bygdetunet Vigatunet rommer også en historisk frukthage.

Vigatunet er et bygdetun/museum med stue, fjøs- og låvebygning, eldhus, stabbur, kvernhus, tørkehus og naust – alt uendret siden 1821. Der er det også en historisk frukthage med 133 trær, med gamle fruktsorter fra Ryfylke. Det er guiding på Vigatunet sommersesongen. Nordøst for husene ligger et lite gravfelt med rundhauger. Vigatunet ligger ved FV631 som tar av fra FV13 ved Kleppa.

Kontaktinformasjon

Adresse 4130 Hjelmeland
Geokoordinat (WGS 84) 59.209672, 6.11565189999999