NAF Reiseplanlegger

Vevelstad

Sted
Per Roger Lauritzen

Vevelstad er administrasjonssentrum med kirke og bygdetun.

Vevelstad er administrasjonssenteret i kommunen av samme navn som ligger mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Her ligger blant annet Vevelstad kirke og bygdtun. Vevelstad er en jordbruks- og fiskerikommune der det meste av befolkningen bor spredt i de ytre delene av kommunen. Ca. 50 % av kommunens areal er vernet, som del av Lomsdal-Visten nasjonalpark. Dit er det adgang fra Bønå og Aursletta. Kommunen har også andre turstier og muligheter for toppturer flere steder. Området rundt Vistenfjorden har godt fiske i elver og vann.

Kontaktinformasjon

Adresse 8976 Vevelstad
Geokoordinat (WGS 84) 65.7004707, 12.4420239999999