NAF Reiseplanlegger

Vestre Moland kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Vestre Moland kirke har inventar fra middelalderen.

Vestre Moland kirke er steinkirke fra ca. 1200, utvidet til tømmerkorskirke i 1797 og omfattende restaurert midt på 1960-tallet. Av inventar fra middelalderen er det bevart et lavatorium (vannbeholder brukt ved rituell håndvask) som i dag brukes som dåpskanne, en del av et alterklede og en av kirkeklokkene. Altertavlen er fra 1600-tallet, med figurer skåret av billedhogger Johan Reinholdt og malerier signert Gottfrid Hendtzschel i 1630. Reinholdt er også mesteren bak billedhoggerarbeidet på epitafiet fra 1638, over prestefamilien Mule. Under restaureringen i 1965-66 fikk kirken tilbake 1600-tallinteriøret. Tett inntil sørveggens ene pilar ligger en gravstein med romansk dekor fra 1000-1250. På kirkegården finnes flere gravminner, blant annet fra 1600- og 1700-tallet. Ved kirken ligger Møglestu gård fra 1805, i engelskpreget louis-seize-stil.

Kontaktinformasjon

Adresse 4790 Lillesand
Geokoordinat (WGS 84) 58.2588537, 8.36521679999998