NAF Reiseplanlegger

Vestnorsk Utvandringssenter

Sted
Per Roger Lauritzen

Vestnorsk Utvandringssenter er et lite stykke Amerika i Norge.

Vestnorsk Utvandringssenter  på Sletta ble etablert i 1997 med emigrantkirke, hentet fra Nord- Dakota av lokale folk.  Siden er bl.a. skolestue, nybyggerstue, rådhus og fengsel blitt flyttet hit fra Dakota og Minnesota. Senteret har et omfattende utvandrerarkiv og minnesmerke. Det er omvisning om sommeren. Radøystova like ved tilbyr overnatting.

Kontaktinformasjon

Adresse 5939 Sletta
Geokoordinat (WGS 84) 60.6844142, 5.05099440000004