NAF Reiseplanlegger

Vestnes

Sted

Vestnes er mer enn et fergested på sørsiden av Romsdalsfjorden.

Vestnes er også administrasjonssenter i kommunen med samme navn. Faktisk går ikke fergen til Molde fra tettstedet Vestnes, men fra Furneset ca. fire kilometer lengre nord. En trebru over Vestnesstraumen i sentrum av Vestnes er blant kommunens viktigste kulturminner. Denne ble bygd i 1844 som en del «Den Trondhjemske postvei» og brukes i dag som gangbru. Ved siden av går to andre bruer. Vestnes kyrkje, en langkirke i tre fra 1872, er den tredje kirken på Vestnes. En stavkirke ble revet i 1680 og erstattet av en korskirke, som så ble avløst av dagens kirke. Den tidligere prestegarden har hovedbygning fra 1847. Bygningen er fredet og nå i privat eie. På Vestnes går FV661 mot Haram og Skodje.

Kontaktinformasjon

Adresse 6390 Vestnes
Geokoordinat (WGS 84) 62.6267213, 7.08453439999994