NAF Reiseplanlegger

Vestby kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Vestby kirke og prestegården er regnet som kommunens viktigste kulturminne.

Vestby kirke er en tidstypisk murkirke fra 1886, tegnet av arkitektene J. Nissen og H. Munthe. Den gamle Mariakirken fra 1100-tallet ble revet for å gi plass til den nye kirken. Like nord for Vestby kirke ligger en fredet prestegård fra 1832, som i dag disponeres av Stiftelsen Vestby Prestegård Kultursenter. I våpenhuset henger en av Tordenskiolds kårder. I prestegårdshagen står en bauta over Johan Herman Wessel (1742–1785), som bodde på prestegården fra han var fire år. Han ble født på Vestre Johnsrud ca. 1 km sør for prestegården. I dag eies Wesselstua her av Vestby kommune, som leier den ut til arrangementer.

Kontaktinformasjon

Adresse Kirkeveien 21, 1540 Vestby
Geokoordinat (WGS 84) 59.6024514, 10.7318734