NAF Reiseplanlegger

Vestby

Sted
Per Roger Lauritzen

Vestby er kommunesenteret, men Son og Hvisten ved fjorden er mer kjent.

Kommunen Vestby helt sørvest i Akershus går faktisk så vidt inn i det som siden 2007 er definert som Moss tettsted, med Son og Store Brevik. Tradisjonelt er Vestby en jordbrukskommune med vekt på korndyrking, og kommunen var i nyhetsbildet i desember 2013, da IKEA fikk klarsignal for å bygge på dyrket mark. Vestby har også flere store industriområder, blant annet på Deli sør for sentrum, men nærheten og den gode kommunikasjonen til Oslo og Moss gjør at mange yrkesaktive er pendlere. Østfoldbanen og E6 følger hverandre ganske parallelt gjennom kommunen. I Vestby tettsted er forsamlingshuset Festiviteten et landemerke. Her ligger også Follo folkehøgskole.

Kontaktinformasjon

Adresse 1540 Vestby
Geokoordinat (WGS 84) 59.6029433, 10.7481292