NAF Reiseplanlegger

Verksmoen

Sted

Verksmoen er Setesdalens største gravfelt.

Kongshaugen har rester av Setesdalens største gravfelt fra folkevandringstiden. Kopi av gammel runestein, Galtelandssteinen, fra ca. 1015 er reist i gravfeltet. Steinen er i noen sammenhenger tolket som bevis for at kristendommen hadde fotfeste i Norge før Olav den helliges tid. Evje nikkelverk lå også her, nedlagt 1946, men det ligger igjen en bøtteslagghaug. Feltet ligger i Evje, rett sør for Fennefossen.

Kontaktinformasjon

Adresse 4735 Evje
Geokoordinat (WGS 84) 58.5790362, 7.78631580000001