NAF Reiseplanlegger

Verdalsøra

Sted

Verdalsøra, også kalt Verdal, har bystatus siden 1998 og er kommunens administrasjonssenter.

Tettstedet ligger ved Verdalselvas utløp i Trondheimsfjorden og har fått navn etter Verdalselva: «ver» som står for rolig og stille. Den eldste og største del av tettstedet ligger på nordsiden (østsiden) av elva omkring Verdal stasjon på Nordlandsbanen. Allerede på slutten av 1500-tallet var det et lite tettsted her. Beliggenheten gjorde fiske, vare-bytte og etter hvert håndverk viktig for utviklingen. Verdals-hansken ble kjent over hele landet og fortsatt finnes Hanskemakergata. Den første reguleringsplanen er fra 1902, med Nord-gaden, Sørgaden og Gamle Storgade med hus på rekke og rad som vi fortsatt finner igjen i dag. Verdal er omtalt i flere reiseskildringer, bl.a. fra da Gerhard Schønning besøkte stedet omkring 1775, «Efterretningen om Inderøens Fogderi», samt Aasmund Olavsson Vinjes «Ferdaminne frå sumaren 1860».

På Verdalsøra ligger sentrumsvirksomhet med kommunale kontorer og flere eldre industribedrifter, bl.a. et stort meieri. Viktigste industribransje er verkstedindustri (Aker Verdal), næringsmiddelindustri, betongvareindustri og trevareindustri. Verdalsøra har en moderne havn som kan ta imot båter på opptil 12 000–15 000 tonn. Her er også flere store varehus samt bibliotek, bowling, kino osv. På Verdalsøra kommer Innherreds Folkeblad Verdalingen ut. Høgskolen i Nord-Trøndelag har avdeling for teaterutdanning her, og Bakketun folkehøgskole ligger i utkanten av sentrum.

Kontaktinformasjon

Adresse 7650 Verdal
Geokoordinat (WGS 84) 63.791019, 11.4780899