NAF Reiseplanlegger

Veøya

Sted

Veøya er den «hellige» øya i Romsdalsfjorden.

På øya har det vært bosetting siden bronsealderen, og med sin sentrale beliggenhet midt i fjorden har øya vært et viktig samlingsted. I vikingtiden ble Veøya et viktig administrasjons- og handelssted i Romsdal, og i storhetstiden på 1200-tallet bodde opptil et par hundre mennesker her. Arkeologiske utgravinger de siste årene har avdekket rester etter både bebyggelse og kaianlegg, og flere hustufter etter naust og bolighus er fortsatt synlig. Byen på Veøya døde ut etter svartedauden i 1349. Det har vært flere kirker på øya, i dag står bare den gamle steinkirken gien – Veøy gamle kyrkje i romansk stil, bygd 1150–1200. På vestveggen ses dekorstein i marmor og flere klebersteinsfigurer, og den har også rikt interiør fra 1600-tallet. Kirken var hovedkirke (fylkeskirke) i Romsdal, og den er den eneste steinkirken fra middelalderen i distriktet. Kirken på Veøy ble nedlagt som sognekirke i 1907, i dag er det gudstjeneste her hver 1. pinsedag. Ved kirken står en minnestein over kong Håkon Herdebrei, som falt i slaget ved Sekken i 1162. Veøy gamle prestegård, bygd i 1752–53, har en fredet hovedbygning. Fra 1905 var gården eid av familien Coucheron-Aamot. I dag eies den av Romsdalsmuseet, som organiserer omvisning både her og i kirken på forespørsel. Båtskyss kan leies fra Sølsnes og Nesjestranda. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.6862953, 7.47468449999997