NAF Reiseplanlegger

Veien Kulturminnepark

Sted
Sven Grotdal

Veien Kulturminnepark er bygd rundt et av Østlandets største gravfelt fra eldre jernalder.

Til sammen 107 gravhauger er bevart. Den eldste er datert til ca. 900 f.Kr (yngre bronsedalder). Det første kartet over gravfeltet ble laget i 1847 med 150 avmerkede gravhauger, men allerede i 1824 ble Kongehaugen fra ca. 300 e.Kr. utgravd. Under utgravingene i området er det gjort flere verdifulle funn av gjenstander. Veien Kulturminnepark er blant Norges Kulturråds høyt prioriterte kulturminner og Buskerud fylkes tusenårssted.

Kulturminneparken er en del av Hringariki og inkluderer også funn som er gjort i åkeren sør for gravfeltet: Flere flatmarksgraver, kokegroper, ildsteder og fire langhus. Det ene langhuset er bygd opp i de gamle stolpehullene, slik man tror det kan ha sett ut i eldre jernalder, rundt år 0. Huset sto ferdig i 2005, og fire år senere ble et nytt arkeologisk og kulturhistorisk museum åpnet her.

I dag møtes veiene fra Hallingdal (RV7) og Valdres (E16) like ved gravfeltet. I jernalderen har også ferdselen fulgt dalførene, og Veien og Tyrifjorden utgjorde viktige knutepunkt for ferdselen mellom innland og kyst. Gravfeltets ikke tilfeldige plassering, arkeologiske funn og gårdsnavnenes betydning viser at Veien har vært et politisk og religiøst maktsenter i eldre jernalder.

Kontaktinformasjon

Adresse Ringveien 112, 3517 Hønefoss
Geokoordinat (WGS 84) 60.170622, 10.2243599999999