NAF Reiseplanlegger

Vega kirke

Sted

Vega kirke slik den er idag, ble innviet 14. juli 1864 etter en lang og og tung byggeperiode.

Den har langplan, er bygget i tre og har 430 sitteplasser. Det tok 11 år fra formannskapet enstemmig vedtok å benytte utlånte tegninger fra Kirkedepartementet "ved opførelse af en ny Kirke i Vægø, naar naadigst Approbation dertil vorder meddelt”. Tømmer og andre materialer ble hentet i Vefsn og Bindal. Men i januar 1858, da bare innredningen gjenstod, kom en orkanaktig storm fra sørvest, rev ned kirkebygget og spredte materialene ut over et stort område. Seks år seinere var ny kirke reist.

Kontaktinformasjon

Adresse Gladstad, 8980 Vega
Geokoordinat (WGS 84) 65.6755883, 11.9621187