NAF Reiseplanlegger

Vatnedalsdammen

Sted
Per Roger Lauritzen

Vatnedalsdammen er Norges største damanlegg.

Dammen er en steinfyllingsdam og også en av Nord-Europas høyeste dammer. Den første dammen ble bygd i tiden fra 1917 til 1919. Den er blitt bygd ut to ganger i 1947 og 1983. Vannet i dammen benyttes til energiproduksjon i Holen kraftverk. Det er anlagt bilvei helt opp, avkjøring fra RV9 ved Berdalen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.4583799, 7.38896499999998