NAF Reiseplanlegger

Vassfaret friluftsområde

Sted

Vassfaret er Sør-Aurdal sitt fineste friluftsområde.

Vassfaret er en skogdal med mye flott natur og kulturhistorie. Området har mange store og små innsjøer og vann, derav navnet Vassfaret. Her finner du gamle boplasser og fløtningshistorie. Vassfaret var et viktig område for heimefronten gjennom 2. verdenskrig. Vassfaret er også kjent for sin bjørnestamme. Området er vernet som landskapsvernområde og deler av det som naturreservater. Vassfaret er gjort kjent gjennom blant annet Mikkjel Fønhus sin diktning.  Det er mulighet for overnatting på gamle boplasser. For å komme til Vassfaret tar man av E16 ved Nes i Ådal og kjører FV243 mot Hedalen. Etter 15 km ta av på FV224 ved skilt til Vassfaret.  Kjør FV224 ca. 1 km.  Ta av på privat skogsbilveg (selvbetjeningsbom) 18 km inn til Nevlingsdammen. Vassfaret friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.5301116, 9.48327459999996