NAF Reiseplanlegger

Vassfaret

Sted
Per Roger Lauritzen

Fjelldalen Vassfaret har noe mytisk ved seg, blant annet takket være mange bjørnehistorier.

Vassfaret hadde lenge den siste rent norske bjørnestammen. Den siste brunbjørnen ble felt her i 1956, men stammen ble erklært utdødd først på 1980-tallet. «Kjør forsiktig. Bjønn beiter i Grasinga!» står det fortsatt på en hyttevegg ved en av de mange bomveiene inn i området.

Vassfaret og Vidalen ble vernet 1985 for å ivareta en 30 km lang fjelldal, dens natur og kulturminnesmerker, som blant annet innbefatter rester etter 12 gårder med bosetting fram til 1921. Vernet omfatter Vassfaret og Vidalen, Indre Vassfaret landskapsvern- område og ni naturreservater – i alt 260 km2 fordelt på tre kommuner, Sør-Aurdal, Flå og Nes. Baseoperasjonen «ELG» holdt til her under siste krig. Forfatterne Mikkjel Fønhus, Per Hohle og Edvard Elsrud har alle beskrevet Vassfaret i sine bøker.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.5353258, 9.74127450000003