NAF Reiseplanlegger

Vårstigen

Sted

Historiske Vårstigen i Drivdalen er i dag en idyllisk spaservei med fine utsiktspunkter.

Den en gang så beryktede Vårstigen er den gamle konge- og pilegrimsveien gjennom Drivdalen – omtalt allerede i 1182. I 1700 ble den gjort kjørbar for kjøretøyer, men ble betegnet som høyst farefull. Frederik IV trosset farene i karjol i 1704 og Christian VI i karosse i 1733. Om våren, når elvene gikk opp, var det umulig å ferdes i dalbunnen, hvor vinterveien gikk på Driva. På den måten ble Vårstigen til – både navnet og veien. Veien har luftige stigninger på opptil 1:2,5 og en bredde ned til 2,2 meter. Veien er ca. 9 km lang og går fra Gammelholet – ca. 3 km nord for Kongsvoll – i sør til Hesthåggån i nord. Fram til 1710 sto det som i dag er Kongsvoll Fjellstue ved Gammelholet.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.3034306, 9.60569770000006