NAF Reiseplanlegger

Varhaug

Sted
Per Roger Lauritzen

Varhaug er senter i Hå kommune, et av landets viktigste jordbruksområder.

Varhaug nås på FV504 og ligger ca. to kilometer fra Nasjonal turistveg Jæren. Navnet er opprinnelig brukt om gamle gravhauger, første ledd kan være «vor», steinsetning, steinsatt grav. Hå kommune er den sørligste av Jærkommunene, og rundt halvparten av kommunens areal brukes til landbruk, noe som gjør den til en av landets viktigste jordbrukskommuner. Like ved Varhaug ligger Reiestad, med et ringformet tun fra jernalderen.

Kontaktinformasjon

Adresse 4360 Varhaug
Geokoordinat (WGS 84) 58.6148207, 5.64549280000006