NAF Reiseplanlegger

Vardøtunnelen

Sted
Per Roger Lauritzen

Vardøtunnelen under Bussesundet er 2892 m lang, hvorav 1700 m under sjø, største stigning 1:12,5, laveste punkt 88 muh.

Åpnet i 1982, som Norges første undersjøiske veianlegg. Erfaring fra Vardøtunnelen har bidratt til en sterk utvikling i Kyst-Norges veisystemer.

Kontaktinformasjon

Adresse 9950 Vardø
Geokoordinat (WGS 84) 70.3607153, 31.0751046