NAF Reiseplanlegger

Varbergs Bostad Söderhöjd

Sted

Från Västkustvägen (gamla E6): Kör mot Centrum i Ranelidsrondellen, kör ca 100 m på Södra Vägen, ta höger in på Söderhöjdsgatan, fortsätt tills gatan tar slut, laddstolpen står vid parkeringen.

Kontaktinformasjon

Adresse Söderhöjdsgatan None
Geokoordinat (WGS 84) 57.09103, 12.26551