NAF Reiseplanlegger

Varangerhalvøya nasjonalpark

Sted

Varangerhalvøya nasjonalpark, Várnjárgga álbmotmeahcci, ble opprettet i 2006.

Den omfatter 1805 km2, i Unjárga/Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord kommuner. I nord er i tillegg Syltefjorddalen naturreservat på ca. 19 km2, og i nord ut mot kysten Persfjorden–Syltefjorden landskapsvernområde på ca. 246 km2. Det samlede verneområdet utgjør dermed 2069 km2. Varangerhalvøya er den mest arktisk pregede delen av Fastlands-Norge, og plantelivet er særpreget. De små løvskogene er blant de nordligste i verden. I naturreservatet finnes den eneste kjente primærlokalitet for Varangervalmue i hele Fastlands-Europa. Myrområdene i vest har stor betydning for fuglelivet. Det er mange utgangspunkt for turer i nasjonalparken langs E75 fra Vadsø i retning mot Vardø. Rett innenfor grensen til Vardø kommune, i Komagvær, kan man gå inn Komagdalen og relativt lett nå Skipskjølen (633 moh) som er parkens høyeste punkt. Det er ingen merkede ruter i området, og stiene langs elvene blir mindre tydelige jo lengre inn i parken du kommer.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 70.1738889, 30.3146815