NAF Reiseplanlegger

Varangerbotn

Sted

Varangerbotn er administrasjonssted i Nesseby kommune.

Vuonnabahta er det samiske navnet og betyr fjordbotnen. Her starter Nasjonal Turistveg Varanger og her ligger Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum. Sametinget har sin hovedadministrasjon for kultur- og miljøvern her. Varangerbotn er også administrasjonssenter for Nesseby kommune. Kommunen innerst i Varangerfjorden, med en flik av grensen sin mot Finland, er sjøsamisk kjerneområde. Reineierne her er fastboende. Andre næringsveier er jordbruk, fiske og samisk husflid (duodji). Området innerst i Varangerfjorden utmerker seg med en rekke spor etter uavbrutt bosetning i 11 000 år. Flere fjæreområder er naturreservat med rikt fugleliv. En liten bit av kommunen ligger i Varangerhalvøya nasjonalpark. Mulighetene for friluftsliv her er nesten grenseløse. Det er mange stier og kjerreveier fra fjorden og innover, i et lite krevende terreng, mange av dem til gode fiskevann. Enarestien er en oppmerket historisk ferdselsåre. Kommunen har tre lakseførende elver, Vesterelva, Bergebyelva og Nyelva. Det er og gode muligheter for sjøfiske i fjorden. 

Kontaktinformasjon

Adresse 9840 Varangerbotn
Geokoordinat (WGS 84) 70.1722388, 28.5562775