NAF Reiseplanlegger

Vapsgieddi/Noaidegieddi

Sted

Vapsgieddi/Noaidegieddi er et område med gamle tufter og offerplasser, blant annet fra eldre og yngre steinalder. 

Vapsgieddi/Noaidegieddi er Kvænangen kommunes tusenårssted. Stedet har funn fra steinalder, jernalder og samiske gammetufter fra middelalderen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 70.002044, 21.6576077