NAF Reiseplanlegger

Vangsmjøsa

Sted
Per Roger Lauritzen

Sagnet vil ha det til at den ca. 150 meter dype Vangsmjøsa er fryktelig dyp.

Den langstrakte, 18,3 km2 store innsjøen kalles gjerne også både Vangsmjøse og Vangsmjøsi, Den ligger 463–466 moh. og hører til Begnavassdraget. E16 går langs sørsiden av vannet. I det bratte landskapet i nordenden er floraen spesielt rik. Flere steder langs Vangsmjøsa er det gode bademuligheter.

Historien forteller at en mann ville finne ut om det var hold i det gamle sagnet, så han bandt sammen alle reip som fantes i bygda. Til søkke brukte han en tinnkanne og en spekeskinke. Da han fant bunnen, var tinnkannen smeltet og spekeskinken kokt. Reipet var så langt at det rakk fra dørklinken på Leine, tvers over fjorden og tre ganger rundt kirken – noe som skulle bli 4500 meter! Korrekt dybde er altså målt til ca. 150 meter.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.1460874, 8.5109741