NAF Reiseplanlegger

Vang kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

I Vang kirke fra 1840 står et katekismusalter fra 1620.

Like på sørsiden av dagens kirke sentralt i Vang sto en stavkirke fra middelalderen, trolig ca. 1200. Den ble forsøkt bevart, men endte opp med å bli revet, for så å bli solgt til Fredrik Wilhelm IV av Preussen for 94 spesidaler. Han ga så kirken i gave til grevinne Fredrikke von Reden, som siden besluttet den gjenoppført i daværende Brückenberg i Riesengebirge, nå Karpacz, Polen.

Nær Vang kyrkje står Vangsteinen, en billed- og runestein fra 1000-tallet. Innskriften lyder: «Gåses sønner reiste denne stenen etter Gunnar, sin brorsønn.»

Kontaktinformasjon

Adresse 2975 Vang i Valdres
Geokoordinat (WGS 84) 61.1258351, 8.57471639999994