NAF Reiseplanlegger

Vang

Sted
Per Roger Lauritzen

Vang er senter i – og navnet på – Valdres-kommunen som ligger i overgangen til Vestlandet.

Bygdesenteret Vang ligger ved Vangsmjøsa øst i kommunen. I vest ligger fjellområdene rundt Tyinkrysset og Filefjell, som både er viktige reiseliv- og hytteområder og grenser mot Sogn og Fjordane fylke. Nesten 90 % av Vang kommune ligger høyere enn 900 moh., og nord i kommunen ligger litt av Jotunheimen – med de store vannene Tyin og Bygdin.

Det meste av bosetningen i den utpregede jordbrukskommunen ligger langs den øvre delen av Begna-vassdraget, med blant annet Vangsmjøsa, der E16 går. På gården Østre Lund i Vang bodde Andris E. Vang, 1795–1878, den første som fikk trykt folkeminne på bygdemål. Hans folketonesanger ble nedskrevet av Lindemann i 1848. I det gamle kommunehuset Klokkarhaugen er det i sommersesongen info og utstilling som presenterer natur og kultur i kommunen. Vang kommune har gitt ut egen turhåndbok som fås kjøpt på turistkontorer, hos kommuneadministrasjonen og hos lokale bokhandlere.

Kontaktinformasjon

Adresse 2975 Vang i Valdres
Geokoordinat (WGS 84) 61.12497, 8.5691243