NAF Reiseplanlegger

Valseidet fornminneområde

Sted

Valseidet fornminneområde har en samling store og vel bevarte røyser, samt en steinkrets fra eldre jernalder, 300-600 e.Kr.

Dette har trolig har vært gravplass for en storgård som har ligget i nærheten en gang i eldre jernalder, antatt mellom Kristi fødsel og år 600 e. Kr. Gravrøysene huser en eller flere graver, der mennesker ble nedlagt, brent eller ubrent. Flere av røysene ble utgravd av arkeolog Invald Undset, Sigrid Undsets far, allerede i 1872.

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.8207011, 9.6855362