NAF Reiseplanlegger

Valdresbanen

Sted

På den for lengst nedlagte Valdresbanen er det mulig å leie og kjøre dresin.

Bjørgo i Nord-Aurdal er endepunktet for Valdresbanen, slik skinnegangen ligger i dag. Herfra til Fagernes er den fjernet. Den 109 km lange Valdresbanen åpnet mellom Eina på Toten og Fagernes i 1906, og den var i ordinær drift fram til 1988. I dag driver Valdresbanen AS blant annet dresin- og turisttogtrafikk mellom Eina og Bjørgo.

Kontaktinformasjon

Adresse 2910 Aurdal
Geokoordinat (WGS 84) 60.9231471, 9.41378889999999