NAF Reiseplanlegger

Vadsø

Sted
Per Roger Lauritzen

Byen Vadsø har en lang rad kulturminner, og er administrasjonssenter i kommunen.

Byen ligger godt beskyttet på nordsiden av Varangerfjorden i le av Vadsøya. Opprinnelig lå den vest på Vadsøya, hvor det allerede på 1500-tallet var et fiskevær med kirke. I løpet av 1600-tallet flyttet øyboerne til fastlandet, og kirken ble flyttet i 1711. Vadsø ble kjøpstad i 1833 og det var stor innvandring av finner, kvener, på 1800-tallet. I 1875 var 62 prosent av befolkningen finsktalende, og Vadsø ble kalt kvenenes hovedstad i Norge. Det finske språket tales fremdeles av mange, og finske skikker lever side om side med norske. Vadsø var sentrum for pomorhandelen i 19. og 20. århundre. Svend Foyns første hvalstasjon lå på Vadsøya. I 1944 brant midtbyen etter sovjetrussisk bombing, men i likhet med Sør-Varanger ble en stor del av den gamle bebyggelsen i kommunen bevart fordi Hitlers telegram om den brente jords taktikk først ble mottatt etter at de tyske styrkene var blitt jaget ut av området av Den røde armé og Sovjets nordflåte. Da Finnmarken amt ble delt i Troms og Finnmark i 1888, tok Finnmarks amtmann bolig her, og Vadsø er i dag ”hovedstaden” i Finnmark fylke, med sete for fylkes- og statsadministrasjonen. 50 prosent av de sysselsatte jobber i offentlig sektor. Vadsø har hurtigruteanløp og her ligger Vadsø museum – Ruija Kvenmuseum, ansvarsmuseum for kvensk kulturhistorie i Finnmark og lokalmuseum for Vadsø-området. Andre attraksjoner er Vadsø kirke, Innvandrermonumentet, Gjenreisningsmonumentet, Vadsøya Kulturpark og middelaldertuftene på Vadsøyas nordøstside Vadsø er også administrasjonssenter i kommunen av samme navn. Det meste av kommunen ligger i Varangerhalvøya nasjonalpark (se ramme). Nesten bare langs kysten, der E75 går, er det bebyggelse. Det er gode muligheter for friluftsliv i kommunen. Med tregrense på ca. 200 m er det kort vei til viddene i Varangerhalvøya nasjonalpark. Det er også lett turterreng på Vadsøya. Kjærlighetsstien går fra Bietilægården langs fjorden. Det er og merkede stier på Ekkerøy og langs elva i Vestre Jakobselv. Laksefiske i Vestre Jakobselv og Skallelv er godt og det er også mulighet for å fange kongekrabber.  

Kontaktinformasjon

Adresse 9800 Vadsø
Geokoordinat (WGS 84) 70.0741873, 29.7527184