NAF Reiseplanlegger

Sted

Vå er gjort kjent gjennom et dikt av Welhaven – om Dyre av Vaa.

I Welhavens dikt heter det: «Den gjeveste bonde fra Vinje gjeld er Dyre fra Vaa at nevne.» Det var han som rodde trollet over Totak. Men Dyre Vaa var borte så lenge i trettiårskrigen at futen erklærte ham død. Kona giftet seg med gårdsdrengen. Da brudefølget kom ut av kirken, suste en skiløper ned fjellet og gjorde to telemarksvinger på isen. Bruden sa da: «Slik hev ingen laupt sidan Dyre min livde.» Futen løste problemet: Dyre og drengen fikk kona hvert sitt år. Navnet Vå kommer av «avsidesliggende».

Kontaktinformasjon

Adresse 3864 Rauland
Geokoordinat (WGS 84) 59.744742, 7.84404440000003