NAF Reiseplanlegger

Utstein kloster

Sted
Per Roger Lauritzen

Utstein kloster er Norges eneste bevarte kloster fra middelalderen.

Anlegget Utstein Kloster består i hovedsak av den originale klosterbygningen, inklusiv kirken. Utstein var opprinnelig kongsgård, og Harald Hårfagre bodde her i tiden etter slaget ved Hafrsfjord i 872. Klosteret er trolig oppført ca. 1260 og ble brukt av augustinermunker. Etter reformasjonen var det krongods. Utstein Kloster er tildelt Olavsrosa og benyttes i dag som museum, seminarlokaler, til gudstjenester og konserter.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.1040785, 5.59485129999996