NAF Reiseplanlegger

Utbjoa

Sted

Ved det gamle handelsstedet Utbjoa finnes flere kulturminner fra bronsealderen.

På Hovlandstø ved Utbjoa ligger to helleristningsfelt og fem gravrøyser, alle fra bronsealderen. Ristningene omfatter båtfigurer, hånd- og fotsålesymboler, og i den ene av røysene ligger en gravkiste av stein. På området er det anlagt en kultursti. Det gamle handelsstedet ble nedlagt i 1990, og den fine bebyggelsen her er bevart. Utbjoa har også flere bautaer, blant annet over eidsvollsmannen Torbjørn Gunnarson Sandvik. Tidligere – før Trekantsambandet – var Utbjoa del av hovedsambandet på Vestlandskysten, med ferge over fjorden til Stord. I dag går det ferge til Fjelberg og Sydnes på Holsnøy, 6–7 g/d.

Noen få kilometer innenfor Utbjoa ligger Innbjoa, med Bjoa kyrkje, en langkirke i tre fra 1895. Fra Innbjoa går det dessuten sidevei til Steinslandsåto, en særpreget og vanskelig tilgjengelig bygdeborg, bratt og rund som en høysåte – med vid utsikt.

Utbjoa og Innbjoa ligger begge ved FV543 som går mellom Ølensvåg og Isvik ved E134 – en anbefalt omvei.

Kontaktinformasjon

Adresse 5584 Bjoa
Geokoordinat (WGS 84) 59.6770388, 5.60609009999996