NAF Reiseplanlegger

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Sted
Per Roger Lauritzen

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås tilbyr omvisning.

UMB het tidligere Norges landbrukshøgskole og ble grunnlagt 1859, med universitetsstatus fra 2005. UMB har rundt 2300 studenter og er eneste høyere lærested i Norge som utdanner hagebruks- og jordskiftekandidater, landskapsarkitekter, næringsmiddel- og naturforvaltningskandidater, sivilagronomer og skogbrukskandidater. Med forskningsinstituttene har universitetet ca. 2000 ansatte, inkludert 550 forskere og vitenskapelig personell. Universitetets eiendommer: 6100 mål, dyrket ca. 3100, skog og utmark 1700, parker og veier 700, boligfelter 600 mål. Norsk landbruksmuseum har både geologisk og zoologisk samling og egen barneavdeling/opplevelsesavdeling. 100 års landbrukshistorie vises på 1800 km2 i en blanding av gamle og nye bygninger. Forsøksgården Vollebekk under UMB tilhørte 1808–1814 Christian Magnus Falsen, som sammen med J.G. Adler laget utkast til Grunnloven her i februar 1814. Minnestein i parken ved UMB og skulpturfontene av Carl Nesjar. UMB kan besøkes fritt,, og det gis omvisning etter avtale.

På universitetets område ligger også Norsk institutt for skogforskning, Norsk institutt for næringsmiddelforskning, Insitutt for tekniske fag, Jordforsk, Statens landbrukstilsyn, planteforsk og Matforsk.

Kontaktinformasjon

Adresse Universitetstunet 3, 1432 Ås
Geokoordinat (WGS 84) 59.6663968, 10.7681358