NAF Reiseplanlegger

Ullensvang kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Ullensvang kyrkje er en steinkirke i gotisk stil fra middelalderen.

Ullensvang kyrkje er en steinkirke i gotisk stil fra middelalderen, sannsynligvis bygget i 1250. Kirken ble forlenget mot vest og fikk nytt tårn i1884. Døpefont og klokker er fra middelalderen. På kirkegården er det flere svært gamle gravsteiner, blant annet over ridder og lagmann Sigurd Brynjulfsson fra Aga, datert ca. 1300. Fra nyere tid er det gravsteiner over prostene H.C. Atche og Niels Hertzberg, begge har da også satt store spor etter seg i området. H.C. Atche var sogneprest i Kinsarvik, 1757–71, og plantet de første morelltrærne i Hardanger. Han regnes også som potetens far på Vestlandet, og var den første som foredlet frukttrær. Niels Hertzberg (1759–1841)var prest og prost i Ullensvang fra 1803 – 1832, og også en opplysningsprest som var svært interessert i naturvitenskap. Han gjennomførte også en rekke fjellturer og var sannsynligvis førstemann på Hårteigen sammen med botanikerne Smith og Schouw i 1812. Hertzberg laget også de første turistbrosjyrene for Ullensvang. En annen prest, Vilhelm Koren, anla en planteskole på Ullensvang prestegård. I prestegårdshagen til Ullensvang kyrkje kan man da også se flere fredede trær: lind, ask, barlind og villapal.

Kontaktinformasjon

Adresse 5781 Lofthus
Geokoordinat (WGS 84) 60.3189754, 6.65525939999998