NAF Reiseplanlegger

Uadalen

Sted

I Uadalen ligger et av landets største gårdsanlegg fra jernalderen.

Fornminnet Uadalen er et gårdsanlegg fra eldre og yngre jernalder (200–900 e.Kr.). Her ses tydelige rester av to bruk med i alt seks hus, bygd med trevegger innenfor yttervegger av stein. På ca. 160 mål fellesinnmark ligger både rydningsrøyser og gravhauger. Fra rasteplassen ved E39 på Storrsheia går det ødmerket sti gjennom skogen og over på den andre siden av vannet.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.6429004, 6.06058170000006