NAF Reiseplanlegger

Tyssedal

Sted
Per Roger Lauritzen

Tyssedal er innfallsport til Hardangervidda. Det har både industrien og turismen nytt godt av.

Navnet på tettstedet Tyssedal kommer av gammelnorsk «puss» som betyr tusse, troll - altså Trolldalen. Litt trolsk og spennende er da også omgivelsene rundt det gamle industristedet med kraft- og ilmenittverk.

Industrieventyret i denne «Trolldalen» startet i 1906 da AS Tyssefaldene fikk konsesjon ved den såkalte Panikkloven, og startet utbyggingen. Ingeniørene arbeidet på spreng, og flere hundre rallarer inntok dalen med sine kunnskaper, radikale meninger, rallarviser og snusdåser. De sørget for at en stupbratt rørgate på 730 m og 410 m fallhøyde ble forbundet med tunnel til magasinet oppe i Skjeggedal. Her ligger Ringedalsdammen, et flott byggverk i håndhugd gråstein, 520 m lang, og med vannmagasin på 293 mill. km3. For å få vann nok er også høyfjellstraktene rundt Ringedalsdammen regulert med diverse damanlegg og tunneler. Periodevis er det overløpsvann til Tyssestrengene og Ringedalsfossen som har tilnærmet loddrett fall på 300 m og totale fallhøyder på 340 og 450 m. Det er et fantastisk syn. Det er det også å komme seg opp på Trolltunga, den spektakulære fjellhylla som går rett ut i lufta høyt over Ringedalsvann og nå har blitt et meget populært fotomotiv. Skjeggedal er i tillegg en viktig innfallsport til Hardangervidda og DNTs rutenett.

Nede i Tyssedal er Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum en stor attraksjon. Elektra, nasjonalt vannkraftmonument av Finn Erik Modahl, står på Tveitahaugen. Tyssedal kirke er en murkirke fra 1965, tegnet av arkitekt Aksel Fronth.

Kontaktinformasjon

Adresse 5750 Odda
Geokoordinat (WGS 84) 60.114982, 6.56101319999993