NAF Reiseplanlegger

Tysfjord museum

Sted

Kjøpsviks historie som spenner fra steinalderfunn til sementfabrikk vises i Tysfjord museum.

På 1600-tallet hadde Kjøpsvik den største samebosetningen i Tysfjord. Men gradvis ble gården overtatt av nordmenn, og det ble etablert handelssted, bygget kirke, prestegård og Kjøpsvik fikk etter hvert status som kommunesenter. Det som imidlertid har gjort Kjøpsvik til det tettstedet det er, skyldes likevel i stor grad etableringen av Nordland Portland Cementfabrikk i 1918. Det er særlig denne industrihistorien museumsanlegget i Kjøpsvik har fokus på, siden både Kjøpsviksamfunnet og kommunen som helhet er preget av 90 års virksomhet ved sementfabrikken.

Kontaktinformasjon

Adresse Hovedveien 20, 8590 Kjøpsvik
Geokoordinat (WGS 84) 68.0954673, 16.3702257