NAF Reiseplanlegger

Tvedestrand

Sted
Per Roger Lauritzen

Tvedestrand er kanskje landets bratteste by.

Byen er blitt utvidet fra de trange havneområdene til de høyereliggende områdene rundt sentrum. Strandstedet ble ladested i 1836 og egen kommune, sammenslått med Dypvåg og Holt, i 1960. Tvedestrand vokste videre som utskipingshavn for Næs Jernverk i Holt. Ved den store havnen ligger Tvedestrand Rådhus, som opprinnelig var jernverkets eksportpakkhus, ombygd til rådhus til hundreårsjubileet for byen i 1936. Havneområdet rundt rådhuset og selve rådhuset er valgt som kommunens tusenårssted. Rådhuset er også et aktivt kultursenter hele året og har eget skutegalleri. Østerkleiv, byens eldste bebyggelse, er pent restaurert. Strykejernet, trolig Norges smaleste hus, har inngang fra gateplan i alle tre etasjer.

Kommunen har flere seilmakere og et rikt utvalg av håndverkere som ikke minst har travle tider sommerstid, når befolkningen flerdobles på øyene Borøya, Sandøya, Askerøya og på Gjeving og i Dypvåg. Reiselivsnæringen er stor og i vekst. Mange profesjonelle kunstnere bor i Tvedestrand og andre steder i kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.6230106, 8.93114400000002