NAF Reiseplanlegger

Tune

Sted
Per Roger Lauritzen

I Tune er det gravfelt blant annet i parken ved aldershjemmet.

Fornminnene ligger tett i Tune rett nord for Sarpsborg sentrum. Gravfeltet ved aldershjemmet Tingvoll er ett, men det ligger også mange gravhauger på den skogkledde moreneryggen bak vandrerhjemmet og på moreneryggen bak Tuneheimen. Den berømte Tunesteinen fra 400-tallet ble funnet omkring 1850 i kirkegårdsmuren ved Tune kirke. Den oppbevares nå i Oldsaksamlingen i Oslo. Dagens Tune kirke er en murkirke fra 1910. Høgskolen i Østfold, avd. for ingeniør- og realfag, holder til i Tune. Navnet Tune kommer av «tun», visstnok i betydningen by, markedsplass.

Kontaktinformasjon

Adresse 1712 Grålum
Geokoordinat (WGS 84) 59.2936412, 11.0775776