NAF Reiseplanlegger

Trysil-Knuts Fjellverden

Sted

Trysil-Knuts Fjellverden er Trysil kommunes sitt fineste friluftsområde.

Trysil-Knuts Fjellverden ligger i Eltedalen i Trysil, 30 km Nord-vest for Trysil sentrum, og 15 km fra nærmeste tettsted Jordet. Trysil-Knuts Fjellverden har ca 1000 hytter fordelt på 4 hytteområder. I Eltedalen bor det  30 fastboende. Området starter ved Eltsjøen, som er et yndet fiskevann hvor en kan få ørret, abbor, lake og harr.  Her finnes fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmede og mulighet til å leie robåter. Røsjøen er et bra røyevann som ligger ca 30 minutters gange fra Eltsjøen. Fiske er også mulig i Eltåa som går gjennom hele dalen og området. Eltåa starter inne på fjellet i Elttjønna og går nedover gjennom en vakker Ådal. Fiskebekksjøen og Skjærbekktjønna er også fiskevann på fjellet og her er det ørret og røye. Området er også ettertraktet i forbindelse med småviltjakten om høsten. Fra Eltsjøens 630 m.o.h, til Trysils nest høyeste fjell, som er Kampflåhøgda på 1208 m.o.h ,gir dette et variert turterreng fra barskog til snaufjell med mange merkede stier og turmuligheter. Pilgrimsleden går gjennom hele området, med overnattingsmuligheter for pilgrimer i Eltedalen grendehus. Et annet yndet turmål er et 15 meter høyt fossefall, Skalbekkstupen, som ligger ca 20 minutter fra vei. Her kan en gå bak fossen og oppleve trolsk stemning. Vintertid er det ca 150 km oppkjørte skispor, slik at en kan oppleve dette fantastiske området i vinterdrakt. Adkomst: Fra Nordre Trysil Kirke (14 km nord for Trysil sentrum) , Kjør FV577 mot Eltdalen og Trysil-Knuts Fjellverden. Etter 11 km kommer du til Eltsjøen som beskrevet i omtalen. Videre går fylkesveien gjennom Eltedalen og går over til bomveg med betalingsbom. Denne veien fortsetter ca 13 km videre inn i fjellverdenen og ender ved Fiskebekksjøen. Trysil-Knuts Fjellverden er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.752517, 8.88368600000001